Thursday, 30 May 2013

SOAL MATEMATIKA KELAS 2 SDBerilah tanda silang (x) pada huruf a,b atau c pada jawaban yang benar!

1.      Nama bilangan dari 209 adalah…..
a.      Seratus Sembilan
b.      Dua ratus Sembilan
c.       Seratus Sembilan belas
2.      Lambang bilangan dari seratus enam puluh tiga adalah………
a.      103
b.      106
c.       163
3.      Nilai tempat angka 5 pada bilangan 456 adalah…….
a.      Puluhan
b.      Satuan
c.       Ratusan
4.      2 ratusan + 2 puluhan + 4 satuan =………..
a.      204
b.      244
c.       214
5.      272 = ……. + ……+ …….
a.      200 + 70 + 2
b.      200 + 50 + 2
c.       100 +  70 + 2
6.      320 + 225 = ………
a.      445
b.      545
c.       554
7.      315 – 104 = ……..
a.      112
b.      221
c.       211
8.      Gambar di samping menunjukkan pukul……..
a.      09.00
b.      10.00
c.       11.00
9.      5 meter = …………… sentimeter
a.      50
b.      500
c.       5.000
10.  Buah A lebih ……… dari buah B.
a.      Ringan
b.      Besar
c.       Berat
11.  6 + 6 + 6 + 6 + 6 = a x b
Nilai a dan b berturut-turut adalah…….
a.      6 x 5
b.      5 x 6
c.       6 + 5
12.  Nilai dari 7 x 6 = ……….
a.      13
b.      42
c.       67
13.  36 : 9 = 36 - …… - …… - …. - = 0
Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah ……..
a.      6
b.      9
c.       36
14.  48 : 8 = ……….
a.      12
b.      8
c.       9
15.  Hasil dari 72 dibagi 9 adalah……..
a.      6
b.      8
c.       10
16.  84 : 12 = 7   maka n x 7 = 84
a.      84
b.      12
c.       7
17.  Hasil dari 12 + 4 x 3 = ……….
a.      48
b.      24
c.       19
18.  ( 26 – 18 ) : 2 x 4 = ……..
a.      1
b.      8
c.       16
19.  Tanda y pada bangun datar di samping adalah……..
a.      Sudut
b.      Sisi
c.       Rusuk
20.  Nama bangun datar di samping adalah ……..
a.      Lingkaran
b.      Persegi
c.       segitiga

0 komentar:

Post a Comment

tulislah komentar yang baik, kalau kritik boleh untuk membangun blog

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites