Thursday, 2 May 2013

ayat-ayat alqur'an yang menjadi bukti-bukti kekuasaan Allah

Ayat-ayat Al-Qur’an yang Menjadi Bukti Kekuasaan Allah pada Gempa di Indonesia Pertengahan Tahun 2009

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
(QS. Al-Qamar (54) : 49)

Gempa bumi yang berantai terjadi di wilayah-wilayah Indonesia hanya dalam waktu yang singkat di pertengahan tahun 2009. Apakah itu hanya suatu bencana, ataukah sebuah peringatan dari Allah Sang Pencipta Semesta Alam? Mari kita perhatikan dengan seksama waktu kejadian gempa tersebut dengan ayat-ayat yang telah dicocokkan dengan waktu kejadian tersebut.

Keterangan :

Jam –> Surat
Menit –> Ayat

gempa tasik
Gempa di Tasikmalaya terjadi pada pukul 15:04

Sesuai dalam Al-Qur’an surat ke 15 (surat Al-Hijr) ayat 4 yang artinya :

“Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.”

gempa padang

Gempa di Sumatera Barat terjadi pada pukul 17:16

Sesuai dalam Al-Qur’an surat ke 17 (surat Al-Isra’) ayat 16 yang artinya :

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”

Gempa susulan di Sumatera Barat terjadi pd pukul 17:58

Sesuai dalam Al-Qur’an surat ke 17 (surat Al-Isra’) ayat 58 yang artinya :

“Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh).”

Gempa Bengkulu

Gempa di Bengkulu terjadi pada pukul 08:52

Sesuai dalam Al-Qur’an surat ke 8 (surat Al-Anfaal) ayat 52 yang artinya :

“(Keadaan mereka) serupa dengan keadaan Firaun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Amat Keras siksaan-Nya.”

Maluku

Gempa di Maluku terjadi pada pukul 11:30

Sesuai dalam Al-Qur’an surat ke 11 (surat Hud) ayat 30 yang artinya :

“Dan (dia berkata): “Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari (azab) Allah jika aku mengusir mereka. Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?”

Dan sebagai keterangan yang resmi akan sumber ini adalah :

Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

(QS. Al-Baqarah (2) : 2)

Dan mengapa ada orang-orang tidak percaya akan peringatan yang tertulis dalam Al-Qur’an?

“Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata: “Sesungguhnya kami telah mendengar (ayat-ayat yang seperti ini), kalau kami menhendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini, (Al Quran) ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan orang-orang purbakala.”

(QS. Al Anfaal (8) : 31)

Orang-orang yang mengingkari Al-Qur’an menganggap Al-Qur’an hanyalah buku cerita dongeng purbakala.

Untuk dicatat bahwa gempa yang terjadi di Timur Laut Melonguane, Sulawesi Utara pada tanggal 1 Oktober 2009 adalah pukul 8:31. (sama seperti ayat yang di atas)

Rasulullah Muhammad SAW bersabda :

Abu Hurairah berkata, “Nabi bersabda, ‘Tidak akan tiba hari kiamat sehingga ilmu pengetahuan (agama) dilenyapkan, banyak gempa bumi, masa saling berdekatan (semakin singkat), banyak timbul fitnah, banyak huru-hara yaitu pembunuhan, hingga harta benda melimpah ruah di antara kamu.”

(Hadits Riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud)

“Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah ummatku ketika banyak terjadi perselisihan antar-manusia dan gempa-gempa. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman.”

(Hadits Riwayat Ahmad)

Mungkinkah kedatangan Imam Mahdi sebentar lagi? Waullahu’alam…

Apakah kiamat akan datang pada tahun 2012 sesuai yang terdapat pada kalender Bangsa Maya?

Allah SWT berfirman :

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: “Bilakah terjadinya?” Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.” Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

(QS. Al-A’raaf (7): 187)

Dan juga pada ayat :

Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah.” Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.

(QS. Al-Ahzab (33): 63)

Kemudian dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW :

Malaikat Jibril mendatangi Muhammad yang bertanya tentang kapan terjadinya kiamat, Jibril bertanya: “Kabarkanlah kepadaku, kapan terjadi Kiamat?” Kemudian Muhammad menjawab: “Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya.”

(Hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Akhirnya, semua saya serahkan kepada anda, apakah anda akan mempercayai tanda-tanda kebesaran Allah atau tidak.

Waullahu’allamu bishawab…

0 komentar:

Post a Comment

tulislah komentar yang baik, kalau kritik boleh untuk membangun blog

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites