Thursday, 21 November 2013

SOAL MATEMATIKA SEMESTER GANJIL KELAS 1 SD 20131.       http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4711064940971659&w=150&h=149&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4711064940971659&w=150&h=149&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4711064940971659&w=150&h=149&c=7&rs=1&pid=1.7   Banyak bola ada …
a.       1
b.      2
c.       3
2.       http://ts2.mm.bing.net/th?id=H.5039741598043345&w=142&h=142&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts2.mm.bing.net/th?id=H.5039741598043345&w=142&h=142&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts2.mm.bing.net/th?id=H.5039741598043345&w=142&h=142&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts2.mm.bing.net/th?id=H.5039741598043345&w=142&h=142&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts2.mm.bing.net/th?id=H.5039741598043345&w=142&h=142&c=7&rs=1&pid=1.7  Banyak bendera ada …
a.       5
b.      4
c.       3
3.      1 2 3 4 5 …. ?
a.       5
b.      6
c.       7
4.      Empat lambangnya …
a.       4
b.      5
c.       6
5.       http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4648938272917559&w=135&h=141&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4648938272917559&w=135&h=141&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4648938272917559&w=135&h=141&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4648938272917559&w=135&h=141&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4648938272917559&w=135&h=141&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4648938272917559&w=135&h=141&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4648938272917559&w=135&h=141&c=7&rs=1&pid=1.7        Jumlah yang di warnai ada …
a.       6
b.      7
c.       8
6.      5 + 5 = …
a.       10
b.      9
c.       8
7.        http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4508883660964520&w=149&h=147&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4508883660964520&w=149&h=147&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4508883660964520&w=149&h=147&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4508883660964520&w=149&h=147&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4508883660964520&w=149&h=147&c=7&rs=1&pid=1.7    +  http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4508883660964520&w=149&h=147&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4508883660964520&w=149&h=147&c=7&rs=1&pid=1.7http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4508883660964520&w=149&h=147&c=7&rs=1&pid=1.7            = …
a.       6
b.      7
c.       8
8.      6 + 8 = …
a.       12
b.      13
c.       14
9.      Ada 3 balon 1 pecah, sisanya …
a.       4
b.      3
c.       2
10.  7 – 3 = …
a.       4
b.      3
c.       2
11.  11        a. 16
  5 +     b. 17
       c. 18
12.  17        a. 11
  5-       b. 12
        c. 13
13.  6 – 2 = …
a.       3
b.      4
c.       5
14.                          Jarum pendek menunjukkan pukul …
a.       Tujuh
b.      Delapan
c.       Sembilan
15.  Besok hari selasa, sekarang hari …
a.       Senin
b.      Selasa
c.       Rabu
16.  Bilangan loncat 2 di mulai dari bilangan 5 adalah …
a.       5, 8, 11
b.      5, 7, 9
c.       5, 6, 7
17.  Urutan bilangan dari yang terbesar adalah …
a.       7, 8, 8, 6
b.      6, 7, 8, 9
c.       10, 9, 8, 7
18.  Kaleng susu berbentuk …
a.        
b.        
c.         
19.  Bola berbentuk …
a.        
b.        
c.         
20.  Nama bulan kedua adalah …
a.       Januari
b.      Februari
c.       Maret

0 komentar:

Post a Comment

tulislah komentar yang baik, kalau kritik boleh untuk membangun blog

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites